Sorsele

Kommunen svarar på länsstyrelsens kritik

Sorsele kommun har fått allvarlig kritik för sitt mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Karin Israelsson, är ordförande i omsorgsnämnden i Sorsele och säger att de redan gjort förbätttringar för de ensamkommande flyktingbarnen.

Det är länsstyrelsen som på fyra punkter krävt att kommunen omedelbart följer den lagstiftning som gäller. Kommunen har sedan år 2007 tagit emot ett tjugotal ensamkommande flyktingbarn.