Uppsala

Skolpolitiker vill ha skärpta villkor för friskolor

Uppsalas skolkommunalråd Karolina Hilding, (fp) hoppas att en ny skollag ska ta bort skillnaderna i kringservice, så som bibliotek och skolhälsovård, mellan kommunala skolor och friskolor.

En granskning som Upplandsnytt har gjort visar att det i dagsläget är stora skillnader i kringservicen. Men Karolina Hildning tror inte att ungdomarna bryr sig så mycket i servicen när de väljer skola.

-Jag tror ungdomarna i första hand söker den utbildning man vill ha.

Karolina Hilding har stora förhoppningar om att skillnaderna kommer att försvinna i samband med en ny skollag.

-Det ska gälla samma förutsättningar oavsett om skolan är i kommunal eller privat regi. Vi kan inte ställa de kraven på friskolorna idag.