Oskarshamn

KLT överklagar dom om ledsagare

Länstrafiken, KLT, överklagar länsrättens dom som gav en 86-årig funktionshindrad man rätt till ledsagare under en resa med riksfärdtjänst mellan Oskarshamn och Kalmar.

KLT erbjöd mannen att resa med personbil utan ledsagare då han med chaufförens hjälp bedömdes klara resan.

KLT menar att det först är när mannen kommer fram som han behöver hjälp och man påpekar att Oskarshamns kommun är generösare med att ge ledsagare än vad lagen kräver.