Utbildningssamarbete på Arbetsförmedlingen

Ett stort problem för många arbetslösa är att de inte har tillräcklig utbildning. Arbetsförmedlingarna kan erbjuda kortare yrkesutbildningar om den som är arbetslös har gymnasiekompetens. Men för de som saknar kompetensen är det svårare. För att lösa det problemet har nu diskussioner inletts om ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Skolverket berättar Bo Bylund, chef för Arbetsförmedlingen i Sverige vid ett besök i Luleå på torsdagen.