Lästips måndag 7 april - Beskärning

Mollet, André m fl.: Lustgård. Förlag: Gyllene snittet, 2008

Beskärning:

Lagerström, T. 2006. Varför beskär man växter? Fakta Trädgård-Fritid 43. SLU, Uppsala

Lagerström, T. 2006. Framtiden grundas i unga år – beskärning av unga fruktträd. Fakta Trädgård-Fritid 115. SLU, Uppsala

Lagerström, T. Beskärning av äldre fruktträd. Fakta Trädgård-Fritid 130. SLU, Uppsala

Fakta Trädgård-Fritid kan beställas från SLU, Publikationstjänst, Box 7075 Uppsala. Tel: 018-67 11 00. E-post: publikationstjanst@slu.se