Stockholm

Äldreomsorgen får kritik av oppositionen

Oppositionen i Stockholms stadshus riktar idag hård kritik mot majoriteten när det gäller äldreomsorgen och anser att mycket håller på att bli sämre, bland annat bemanningen på äldreboenden.

Leif Rönngren, socialdemokrat och vice ordförande i äldrenämnden, ser ännu fler nedskärningar framför sig:

– Det är stora neddragningar som håller på att genomföras, och framför allt håller man på att planerar nedskärningar i personalen, men också nedläggningar av hela verksamheter runt om i stadsdelarna.

– Sedan har vi Sjöstadsgården, som vi har lyft fram som extraordinärt exempel, med chockerande neddragningar, där äldre kommer att få välja om man vill komma upp på lördagen eller på söndagen, man kommer inte att få duscha på helgerna och det finns ingen möjlighet att komma utanför äldreboendets dörrar i vårvärmen, säger Leif Rönngren. 

Två rapporter om äldreomsorgen presenterades på torsdagen i Stockholms stadshus. Förutom oppositionen, som tände varningslampan, hade även majoriteten gjort sin kvalitetsundersökning av äldreomsorgen, där de ckså ser problem, men lite annorlunda: Det är för stor omsättning av personal idag, och att deras bemötande borde också kunna bli bättre.

Men det kristdemokratiska äldreborgarrådet Ewa Samulesson ser att förändringarna är på väg åt rätt håll.

– Det pågår förändringar ute i en del verksamheter. Vi fortsätter exempelvis ombyggnaden på äldreboenden, där vi går från flerbäddsrum till enbäddsrum, och det kommer att totalt sett kunna att sägas att det är färre platser på ett sådant boende, men en sådan förändring påverkar naturligtvis även personalstaten.

– Får jag höra att en enda person på Sjöstadsgården ska behöva välja mellan att gå upp på lördagen eller söndagen, då lovar jag att personligen åka dit och ta tag i det.

Anders Diamant
anders.diamant@sr.se