Slarv med tandborstning bland femmor

Nästan vart fjärde barn i femte klass i länet borstar tänderna bara en gång per dag eller ännu mer sällan.

En enkät som Folktandvården har gjort bland totalt 761 elever i årskurs fem visar att 23 procent av barnen inte borstar tänderna två gånger per dag som man bör göra.

Enkäten visar också att mer än hälften av barnen, 55 procent, äter godis mer än en gång per vecka.