افشای شکنجه درحضور سربازان سوئدی در کنگو

 

فرمانده ی ارتش سوئد Håkan Syrén از مشارکت سربازان سوئد درشکنجه و آزار یک جوان کنگویی در سال ۲۰۰۳ و سکوت آنها دراین مورد اظهار تاسف کرد. با افشای این واقعه در برنامه ی تلویزیونی  Uppdrag Granskning  در روز دوم آوریل، اینک پس از پنج سال فرماندهان نظامی سوئد  واکنش نشان می دهند.
برنامه ی Uppdrag Granskning  فاش کرد که درسیزدهم ژوئیه ی سال  ۲۰۰۳ یک جوان ۱۷ تا ۲۰ ساله ی کنگویی به نام ژوزف، توسط سربازان فرانسوی دستگیر وبه قرارگاه مشترک نیروهای نظامی فرانسه و سوئد در یک مدرسه ی  متروک در حاشیه ی شهر Bunia  منتقل شد. این جوان  مظنون به عضویت در یکی از سازمان های نظامی مخالف تشخیص داده شده بود و به همین دلیل مورد شکنجه ی سربازان  فرانسوی قرارگرفت. دراین ماجرا سربازان سوئدی دخالت مستقیمی نداشتند، اما اقدامی نیزبرای جلوگیری از شکنجه ی این جوان نکردند.  دراین برنامه ی تلویزیونی کوشش شده بود تا با فرمانده ی نیروهای سوئدی در این قرارگاه به نام Hans Alm   گفتگو شود اما او از گفتگو و دادن هرگونه توضیحی دراین مورد خودداری کرد، اما برخی از این سربازان گفتند که فرماندهان سوئدی از آنچه درمقر نیروهای فرانسوی می گذشت به خوبی باخبربودند، اما هیچ اقدامی نکردند و فرمانده ی کل نیروهای سوئدی نیز با این که برخی از سربازان از او خواستند تا مداخله کرده و مانع سربازان فرانسوی در شکنجه و آزار آن جوان شود، اعتنایی نکرد.
Håkan Syrén  فرمانده ی ارتش سوئد اینک در واکنشی به افشاگری این برنامه ی تلویزیونی،  اظهار تاسف عمیق می کند. او می گوید که شایعاتی دراین مورد شنیده بود، اما از تابستان گذشته بررسی هایی را دراین مورد آغازکرد. او می گوید که برای انجام اقدامی دراین مورد باید مدارک لازم تهیه می شد و اینک او آماده است که دراین مورد اقدام  کند. او می گوید که چنین رویدادهایی برای ارتش سوئد و موقعیت بین المللی آن زیان بار است و می تواند  به شهرت آن در کشورهای دیگر صدمه بزند.
Håkan Syrén  خود متهم است که درمورد این حادثه پنهان کاری کرده و باوجود اطلاع از آن، تا تابستان گذشته هیچ اقدامی انجام نداده است.