Oskarshamn

Professor tonar ner klimathot

Det finns många myter som blandas med fakta om hur klimatet påverkar höjningen av vattenståndet i Östersjön och därmed stora översvämmade kustområden.

Men så mycket är klart att i takt med mijöutsläpp och smältanade isar i polarområdet kommer den att fortsätta stiga men det finns inte den omedelbara risk som utmålats . Och det finns ännu tid att ta tag i utsläppsproblemen fmed ökade koldioxid utsläpp för att motverka klimatförändringarna.

Det säger proffesorn vid SMHI Sten Bergsröm som var en fäöreläsarna vid SKBs miljödag på Äspölaboratorium.