Varberg främst i klimatvänligt boende

Det första klimatneutrala bostadsbolaget i landet finns troligen i Varberg. Driften av det kommunala bostadsbolagets hus påverkar nämligen nästan inte alls växthuseffekten. Trots att de kan titulera sig klimatneutrala fortsätter de ändå sitt arbete.

– Vi har fått bort 97 procent av allt fossilt bränsle och de sista 3 procenten som är kvar har vi ju för avsikt att få bort. Men till dess har vi köpt utsläppsrätter för att bli klimatneutrala, säger vd:n Robert Hörnquist på Varbergs kommunala bostadsbolag.

– Såvitt jag vet är Varbergs bostadsbolag det enda bostadsföretaget som har gått hela vägen och blivit klimatneutralt, säger Ulrika Jardfelt, chef för fastighetsutveckling på Sabo, de kommunala bostadsbolagens organisation.

Varbergs Bostads AB blev miljöcertifierat för tio år sedan. I mitten av 1990-talet släppte bolaget ut runt 1400 ton koldioxid per år, idag nästan ingenting.

– De sista tre procenten är typ gräsklippare som går på diesel, viss bilanvändning. Men vi jobbar ju för att få till exempel elektriska gräsklippare och det hoppas jag att vi kommer att få snart, säger vd:n Robert Hörnquist.

I Varberg baseras fjärrvärmen på spillvärme från det stora pappersmassabruket i Värö. Det här är ett skäl till att Varbergs Bostads AB nu kan kalla sig klimatneutralt.

Och även om Varberg har kommit längre än andra säger Ulrika Jardfelt på Sabo att klimatfrågan i högsta grad är aktuell även hos andra kommunala bostadsbolag.

MKB i Malmö är till exempel med i ett europeiskt klimatnätverk och man har startat en koldioxidbantarklubb i ett bostadsområde för att få hyresgästerna att minska sina utsläpp av växthusgaser.

Örebro, Södertälje och Kungsbacka är andra exempel där kommunernas bostadsbolag ligger långt framme i sitt klimatarbete.

Men fortfarande påverkar bostadsbolagen klimatet negativt, inte minst genom sin energiförbrukning. Därför gör Sabo nu återigen en särskild satsning för att försöka minska energianvändningen, inte minst i de så kallade miljonprogrammen.

– Av de kommunala bostadsbolagen är det många som har sitt bestånd från 60- och 70-talen. De kan ju vara energislukande och använda mer energi än de skulle behöva, säger Ulrika Jardfelt på Sabo.

Jens Möller
jens.moller@sr.se