Större patientansvar ger kortare köer

Genom att låta patienterna själva ta mer ansvar för när de ska gå till läkare så kan vårdköerna kortas. På Barn- och ungdomskliniken på Centralsjukhuset i Kristianstad hade man för ett och ett halvt år sedan en kö på 800 patienter, men genom att låta vissa patientgrupper själva ta ansvar för tidsbokningen är kön idag helt borta.

– När vi läkare eller sjuksköterskor gör bedömningen att man behöver komma till en läkare så får vi en tid som finns till en specialistläkare, säger Johan Cosmo, verksamhetschef på kliniken.

Förr skickade Barn- och ungdomskliniken i Kristianstad en kallelse till patienternas föräldrar och skrev att de skulle infinna sig på sjukhuset på en bestämd tid.

Nu låter man istället föräldrarna till barn som kommer på remiss, som har astma eller diabetes, själva ta ansvar för när de ska besöka läkaren.

Man skickar helt enkelt ut ett brev där föräldrarna uppmanas att ringa upp kliniken för att boka en tid. Och de patienter som behöver uppsöka läkare hör också av sig.

– Vi har så kallad skuggbevakning och vi har kvar en lista och kollar att de verkligen har hört av sig och dykt upp. Vad gäller remisserna och astmapatienterna så vet vi det, när det gäller diabetes har vi provat för kort tid för att kunna säga det egentligen, säger Johan Cosmo.

Det nya systemet har lett till färre besök som kanske inte har varit nödvändiga, färre patienter har struntat i att komma och har också lett till betydligt mindre administrativt arbete eftersom många kallelser i alla fall bokades om.

Barn- och ungdomskliniken i Kristianstad är långt ifrån ensam om att jobba på det här viset. Liknande metoder har använts på flera ställen runt om i landet och resultaten har oftast varit mycket goda, säger Roger Molin, ansvarig för vårdgarantifrågor på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

– Generellt sett kan man säga att det är ett väldigt positivt utfall därför att avbokningarna blir färre och när man har större inflytande över själva behandlingen blir också resultatet och rehabiliteringen bättre, säger han.

En av SKL:s högsta prioriteringar är att minska vårdköerna och därför uppmanar man nu landstingen att låta patienterna ta mer ansvar.

– Ja, det kan man säga att vi vill och detta är ett av de verktyg som man kan använda sig av för att till exempel få vårdgarantin att fungera bättre, säger Roger Molin.

Men finns det inte en risk att man ger patienterna för mycket ansvar?

– När det gäller när en viss behandling ska ske så tror inte jag att man kan se några uppenbara risker åt det hållet.

David Rasmusson, Malmö
david.rasmusson@sr.se