Regeringsförslag om ändrat presstöd

Svenska Dagbladet och Skånska Dagbladet blir av med presstöd. Stödet trappas ner under en femårsperiod, till samma nivå som för andra flerdagarstidningar.

Det är, som väntat, innehållet i regeringens förslag om nytt presstöd. Små och medelstora tidningar får ett ökat stöd. 

Maximalt blir stödet 17 miljoner kronor per år. Nu får Svenska Dagbladet och Skånska Dagbladet omkring 65 miljoner kronor var årligen.

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth presenterar förslaget på Svenska Dagbladets debattsida.

Förslaget ska nu ska ut på remiss, och tanken är att det ska läggas fram för riksdagen i höst och att ändringarna ska gälla från första januari nästa år.