Regionen

Mer pengar till ungdomsmottagningar

Det ska bli lättare för unga i Skåne att få hjälp på regionens ungdomsmottagningar. Nu ska mottagningarna bland annat förstärkas med nya tjänster.

Som det är idag har ungdomsmottagningen svårt att hjälpa alla som behöver. Det är långa väntetider både i väntrum och i telefon.

- Vi har i dagsläget en väntetid på tre veckor till en barnmorska och fyra veckor till en kurator och det är väldigt lång tid, säger Maria Schunnesson som är verksamhetschef på ungdomsmottagningen i Lund som är en av de mottagningar i Skåne där bemanningen är lägst.

Region Skåne vill nu underlätta ungdomsmottagningens arbete. På torsdagen klubbade närsjukvårdsberedningen igenom ett förslag som ska lämnas till hälso- och sjukvårdsnämnden för ett formellt beslut. Förslaget innebär bland annat en förstärkning på 20 nya tjänster, men fördelningen av tjänsterna är inte klar.

Förslaget är välkommet. Som det ser ut nu får man olika hjälp beroende på var i Skåne man bor. Det finns 18 ungdomsmottagningar i Skåne och bor man till exempel i Lund eller Landskrona får man vänta längst.

- Eftersom det är en region ska alla ungdomar ha samma möjligheter att få hjälp, oavsett var man bor, säger Maria Schunnesson.