Mindre krav på fristående skolor kan drabba eleverna i framtiden

Fristående gymnasieskolor lyder inte under arkivlagen. Om friskolegymnasiet man gått går i konkurs eller läggs ner och man har tappat sitt betyg, så kan det bli omöjligt att få en kopia. De kommunala gymnasierna arkiverar betygen, men de fristående skolorna har inga krav på sig att bevara betygen.

– Fristående skolor omfattas inte av offentlighetsprincipen och de omfattas heller inte av samma krav på arkivering som de offentliga gör, säger Peter Bohman på Skolverkets enhet för styrdokument.

Om en skola läggs ner eller går i konkurs, vad händer då?

– Vad som händer om man fem år senare eller tio år senare skulle vilja ha en kopia på sitt betyg, det har man inga garantier på, att en fristående skola kan ge. Visst kan det bli ett problem, att man som elev, inte kan få ut sina handlingar.

Enligt Skolverket läggs varje år ett fristående gymnasium ner i landet. Och eftersom de fristående skolorna, till skillnad från de kommunala, inte har något krav på sig att arkivera betygen, så kan det bli omöjligt att få ut en kopia på sitt gymnasiebetyg, om orginalet kommit bort. Något som de flesta inte känner till. Lovisa Stenström har gått på ett fristående gymnasium:

– Nej, det kände jag inte till, säger Lovisa Stenström som har gått på ett fristående gymnasium.

– Nej, det visste jag inte. Det känns lite oroväckande, säger Susanna Bergman. Jag har haft tur att gå på en friskola som har varit förutseende, men man tänker på andra som inte haft samma tur.

Ja, man kan ha turen att ha gått på en fristående gymnasieskola som anslutit sig till den nationella betygsdatabasen. När man söker till högre utbildning så går gymnasiebetygen automatiskt till rätt instans. Av de 13 fristående skolorna i Uppsala är det dock bara 4 som anslutit sig.

Ett annat frivilligt alternativ för de fristående gymnasieskolorna är att arkivera betygen på Stadsarkivet. Något som de kommunala skolorna måste göra, eftersom de lyder under arkivlagen. Men på Stadsarkivet i Uppsala finns inga betyg från friskolegymnasier.