Sjuksköterskor ska bli magistrar

Nu ska fler sjuksköterskor i Blekinge bli magistrar. Det föreslår landstinget som vill höja den akademiska nivån hos de sjuksköterskor som är handledare till BTH:s sjuksköterskestudenter.

Högskoleverket har tidigare varit kritiskt till att den akademiska nivån hos handledarna är så låg att studenternas utbildning är otillräcklig.

Inom tre år ska antalet sjuksköterskor med magisterexamen vara 30 stycken och sjuksköterskorna får gå utbildningen med bibehållen lön.