Polisen får kritik

Norrbottenspolisens hantering av beslagtaget gods får kritik i en granskning av Rikspolisstyrselsen.

Rikspolisstyrelsen konstaterar i sin granskning att rutinerna varit oklara, att dokumentationen bör förbättras samt att förverkning och destruktion av exempelvis alkohol och narkotika bättre bör beakta kraven i miljöbalken.

När det gäller förstöring och destruktion av stora mängder alkohol, miljöfarligt gods samt explosiva varor bör det ske genom företag som myndigheten har avtal med.

Gällivare får däremot beröm i rapporten. Här fungerar hanteringen utomordentligt, enligt Rikspolisstyrelsen.

- Det är bra att granskningen är gjord och vi tar till oss av kritiken. Självklart ska det fungera lika bra i hela myndigheten som det gör i Gällivare. Vi har därför sett över våra rutiner och kommer att ta fram en tjänsteföreskrift som säkerställer att Rikspolisstyrelsens krav följs, säger Håkan Karlsson, vikarierande länspolismästare i ett pressmeddelande.

SR Norrbotten
nyheter.norrbotten@sr.se