Kungsbacka

Akuta reparationer sinkar pendlare

Tågtrafiken mellan Kungsbacka och Göteborg har drabbats av störningar sen Banverket upptäckt att akuta reparationer måste göras.

Det handlar om dåliga slipers på en nära två kilometer lång sträcka mellan Gubbero och Almedal.

Det var vid en besiktning som Banverket upptäckte att ett akut byte av sliprarna var nödvändigt.

Under tiden makadamen sätter sig kommer tågen att gå på lägsta hastighet den omlagda sträckan.