Ungdomar ställs inför orimligt dilemma

Ungdomar som blir dömda till ungdomstjänst blir kvar 10 år i brottsregistret men de kan genom att vägra ungdomstjänst halvera den tiden till 5 år.

Ungdomstjänst är nämligen en frivillig påföljd som kan ersätta både böter och villkorlig dom. När det gäller mindre allvarliga brott som annars skulle ge böter är tiden i brottsregistret 5 år. För ungdomstjänst är tiden i brottsregistret alltid 10 år.

Orimligt val
Ungdomar ställs därmed inför ett orimligt val tycker Lasse Hansson som är fältsekreterare i Karlshamns kommun. Det blir också ett problem eftersom det är tänkt att fler ungdomar ska dömas till ungdomstjänst och färre till böter.

– Det var tänkt att ungdomstjänst skulle innebära att ungdomar fick lära sig mer och möta nya människor. De skulle få en konsekvens kopplat till dem själva och det brott de har begått. Om de då väljer bort det på grund av de här reglerna kan jag inte tycka annat än att lagen borde ändras, säger han.

Konflikt för fältsekreterarna
Tanken med ungdomstjänst är just att färre ungdomar ska få böter som de kanske inte kan betala själva ändå. Fältsekreterarna som möter ungdomarna som ska göra det här valet ställs även de inför ett dilemma, enligt Lasse Hansson.

– Det blir en konflikt om vi ska berätta om det här eller inte. Situationen blir ganska allvarlig och vi kommer att få resonera med varje enskild ungdom om konsekvenserna.

Daniel Törnblad
daniel.törnblad@sr.se