ÖREBRO

Miljonbidrag till ny forskarskola

Örebro Universitet får 13 miljoner kronor av Vetenskapsrådet  för att starta en ny nationell forskarskola. Den ska undersöka barns och ungdomars läsande i dagens mångkulturella samhälle.

Den nya forskarskolan, med namnet LIMCUL, är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan de fyra lärosätena Örebro, Uppsala, Mälardalens högskola och Södertörns högskola, där Örebro Universitet blir värdlärosäte.

De sex första doktoranderna vid forskarskolan kommer att anställas till höstterminen i år.