Hylte

Hylte får 150 lärlingsplatser

Hylte kommun fick alla de 150 lärlingsplatser i gymnasieutbildningen som man ville ha. Regeringen har nu sagt ja och beviljat pengar.

Det var strax före jul som regeringen beslöt att återinföra lärlingsutbildningen i Sverige, men Hylte var tidigt ute och började med lärlingsutbildning redan förra hösten.

Dom 150 platserna som Hylte kommun fått pengar för är inte enbart till för hylteungdomar eller hylteföretag, utan kan också placeras i Halmstad och Falkenbergs kommuner. 

– Intresset är stort säger Linda Wennerholm, projektansvarig för lärlingsutbildningen i Hylte.

Det är inte bara Hylte av dom halländska kommunerna som sökt lärlingplatser. I Falkenberg till exempel vill man ha 20 lärlingplatser inom handels-, livsmedels-, industri- och fordonsprogrammet, medan Kungsbacka och Laholm båda valt att vänta med sina ansökningar.

Men ingen halländsk kommun kommer i närheten av att ha sökt och fått beviljat ersättning för så många platser, 25000 kronor per plats, som Hyltes 150.