Laholm

Fortsatt jordbruk när Månstorp bytt ägare

Månstorps gård i Laholm har åter bytt ägare - och i och med det skrinläggs planerna på omfattande bostadsbyggande med hästgårdar, golfbana och anslutningsvägar.

De nya ägarna, brödratrion Magnus, Mattias och Martin Pålsson har för avsikt att också i framtiden driva Månstorp som ett lantbruk.

– Vi satsar bland annat på spannmål, säger Magnus Pålsson till SR Halland. 

Köpeskillingen är hemlig, men uppges ligga nära 50 miljoner kronor.