Stockholm

Allergipatienter får vänta på vård

Det är lång kö till flera av länets allergimottagningar just nu, visar en sammanställning från landstinget.

Vid Karolinska universitetssjukhuset kan den som behöver hjälp få vänta som allra mest 39 veckor.

Ett problem är enligt överläkare Jöran Tyllström att det under lång tid varit brist på specialister inom allergisjukvården.