Uppsala

Klart för vårdnadsbidrag från i höst

I september införs vårdnadsbidrag i Uppsala kommun, men bara för familjer som inte alls utnyttjar förskolan. Det beslutade barn- och ungdomsnämnden i går. Kostnaden för kommunen beräknas till sex miljoner kronor under de fyra månader i år som omfattas av beslutet.

Barn- och ungdomsnämnden tog också beslut om att utöka antalet platser i barnomsorgen genom att nästa år hyra in fyra eller fem förskolebussar. De så kallade mobila förskolorna ska, som Upplandsnytt tidigare berättat om, hämta upp barngrupper som får åka ut i naturen där man tillbringar dagen med ”ur-och-skur”-pedagogik. Bussarna är utrustade med kök, toaletter, samt lek- och arbetsmaterial.