Flera församlingar vill gå ihop

De gotländska församlingarna blir allt färre. När stiftsstyrelsen samlas i nästa vecka ska de ta ställning till önskemål från flera församlingar som vill gå samman från och med 2010.

De församlingar det handlar om är Lärbro och Hellvi som vill gå ihop till en.

Församlingarna i Västerhejde, Träkumla och Stenkumla vill också gå ihop.

Dessutom finns önskemål om att Rute och Fleringe församlingar slås ihop till en enda församling.

Sammanslagningarna är tänkta att träda i kraft från första januari 2010.