Karlstad

Nej till nytt badhus

Karlstads kultur-och fritidsförvaltning vill inte ha ett nytt badhus, utan istället att det gamla på Sundsta rustas upp.

Det centrala läget måste utnyttjas, anser förvaltningen, som är inne på att komplettera Sundsta med ytterligare en 25-metersbassäng och en mindre äventyrsdel. Däremot säger man nej till en bassäng på 50 meter, därför att den är för dyr i förhållande till hur många som skulle utnyttja den. Teknik- och fastighetsförvaltningen kommer med sin utredning om någon vecka. Möjligen kan kommunfullmäktige sedan ta ett beslut före sommaren.