SKÅNE

Kommunal mark hinder för camping

Att så många skånska campinganläggningar ligger på kommunalt ägd mark är inte bra för deras utveckling. Stora investeringar som äventyrsbad och bangolf blir svåra att genomföra när allt ska gå genom kommunen, enligt företrädare för organisationen Skånecamping.

Tre av fyra skånska campingar ligger på kommunalt ägd mark. Det är en mycket fler än i resten av Sverige.