De första amerikanernas toalett hittad

Nya DNA-fynd från en stenålderstoalett i västra USA visar att människan kom tidigare till Amerika än vad man hittills trott. Och med tanke på åldern på fynden så kan de första amerikanerna inte ha vandrat in på kontinenten, utan måste ha seglat. Det menar den danske professorn i evolutionsbiologi Eske Willerslev, en av forskarna bakom fyndet.

– Det troligaste är att de måste ha kommit längs kusten, att de seglade förbi ismassorna och att de första människorna som kom in i Nordamerika var ett marint folk, säger Eske Willerslev, professor i evolutionsbiologi vid Universitetet i Köpenhamn.

De första amerikanerna var alltså troligtvis ett sjöfarande fångstfolk från Asien som seglade förbi de väldiga ismassor som då täckte nordamerikas kuster, menar Eske Willerslev. Bevisen för det har han tillsammans med en amerikansk arkeolog funnit i en grotta i Oregon i USA. Där hade indianernas förfäder något som kan liknas vid en toalett.

– I grottan fanns ben från utdöda djur som amerikanska kameler, men dessutom enorma mängder avföring, berättar Eske Willerslev.  

Ismassor spärrade landvägen

Ur avföringen från grottan har han tagit fram 14 300 år gammalt DNA från människor. Det här är det äldsta fynd efter människor som gjorts i Amerika. Fram tills nyligen har det rått relativt stor enighet bland arkeologer om att den så kallade Clovis-kulturen var den första som satte sin fot på kontinenten för 13 000 år sedan. Men fynden från Oregon är alltså mer än 1000 år äldre. Och eftersom landvägen så långt tillbaka spärrades av is så måste de alltså ha seglat, menar Willerslev.

Inga euopeer

Fynden betyder också att man nu kan slå fast att de första människorna i Amerika verkligen kom från Asien och inte från Europa. De senaste åren har evolutionsbiologer påpekat likheter i gener hos nordamerikanska indianer och europeer. En teori har varit att europeer under den senaste istiden ska ha vandrat in i nordamerika över den tillfrusna Atlanten.

Men Eske Willerslev säger att DNA-fynden visar att de första människorna i Amerika kom från Asien:

- De kom från Asien, det är det ingen tvekan om, säger Eske Willerslev.

Studien kring de nya fynden publiceras idag i tidskriften Science.

Marcus Hansson