Köping

Deltidare får heltid i Köpings äldreomsorg

Med start nu i april ska anställda inom äldreomsorgen i Köping erbjudas att gå upp från deltidstjänst till att arbeta heltid. Det är en jämlikhets- och rättvisefråga att kunna leva på sin lön, anser Roger Eklund, ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Vård- och omsorgsnämnden i Köping har fått ett tillskott i budgeten i år på en miljon kronor för att genomföra satsningen.

- Vi har ju känt att det här borde ha gjorts för länge sedan, men nu är vi äntligen här. Vi tycker att det är en jämställdhets- och rättvisefråga att man ska kunna leva på sin lön, säger Roger Eklund, ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Köping.

- Jag tror att det kommer att betyda att personalen känner sig mer delaktig i arbetet om man får jobba heltid, och att man kommer att känna att det känns mer positivt när man får mer pengar i fickan när man får ut lönen, tillägger han.

Vård- och omsorgsnämnden fick extra klirr i kassan i år - en miljon kronor - som man nu alltså satsar på att erbjuda anställda inom äldreomsorgen som arbetar deltid att gå upp i arbetstid.

När fler jobbar heltid behövs inte längre lika många vikarier och på så sätt räknar man med att det här i det långa loppet inte ska innebära ökade kostnader för kommunen.

Först ut, nu under våren, att få den här möjligheten att jobba mer är personalen på Rosendal, Nygården och Nibblesbackevägen 25 och 29.

Där arbetar drygt 100 personer. 80 av dem arbetar idag deltid.

Men målet är att alla anställda inom vård och omsorg i Köping senast år 2010 själva ska få välja hur mycket de vill arbeta.

Inte bara personalen, utan även de äldre i Köping, kommer att tjäna på förändringen, tror Roger Eklund.

- Det bör ju kunna innebära en högre kvalitet i och med att då kommer vi att ta vi in färre vikarier. Nu kommer vi att jobba mer med vår fasta personal så det blir mindre kontakter med ny personal och att vi kan höja kompetensen bland de som jobbar ytterligare, säger han till P4 Västmanland.