Skaraborg

1 000 skolungdomar har pratat våld i nära relationer

Under ett års tid har de två skolinformatörer i Utväg Skaraborg varit ute på skolor och pratat om våld i nära relationer med elever och personal. Nu har projektet utvärderats.

Skolinformatören Peter Gustafsson, säger att det finns ett stort behov av att prata om det här:

- De ser sina kamrater hamna i dåliga relationer. Och det kan vara killar som själva känner att de har bekymmer med sitt beteende, att de blir aggressiva i sin relation och vill ha hjälp med det.

Under år 2007 har de båda skolinformatörerna Peter Gustafsson och Christina Nettelbladh Malm träffat över tusen högstadie-och gymnasieungdomar, och pratat om våld i nära relationer. Men det var inte lätt i början att få komma ut till skolorna, säger Christina Nettelbladh Malm:

- Det är ju skuld- och skambelagt och anses fortfarande privat. Men har vi väl kommit till en skola, då vill de att vi ska komma tillbaka. För då ser de att det är ett bra koncept.

Skolprojektet startades för att förebygga våld eftersom det blivit allt vanligare med våld inom tonårsrelationer, och statistiskt sett finns det två elever i varje klass på 20 skolelever som har levt eller lever i en familj där det förekommer våld.

I det här projektet har man framför allt velat synliggöra problemet.

- Så länge man inte pratar om det så är det svårt att göra något åt det, säger Peter Gustafsson.

Länsstyrelsen har beviljat medel så att han och Christina Nettelbladh Malm kan fortsätta sitt arbete året ut, men Peter Gustafsson säger att han hoppas på att projektet kommer permanentas.