Höljesdammen testtappas på vatten

Kraftbolaget Fortum i Värmland har fått miljödomstolens tillstånd att tillfälligt provtappa vatten från Höljesdammen.

Domstolen har gett tillstånd att tappa 900 kubikmeter per sekund till den naturliga älvfåran. Tappningen som kommer att ske under en kort tid under senvåren är ett led i en pågående utvärdering av dammsäkerheten.