Sverige

Minskad personaltäthet i förskolan

Barngrupperna i förskolan minskade och personaltätheten ökade när staten betalade ut ett särskilt bidrag till kommunerna. Men när bidraget upphörde blev det glesare med personal igen, visar en rapport från Skolverket.

Staten betalade ut bidraget under 2005 och 2006. Under de åren ökade tillströmningen av barn, men samtidigt anställdes också relativt fler förskollärare och barnskötare.

Nu ökar antalet barn per heltidsanställd och gruppstorlekarna har slutat minska

Trendbrottet kan bero på att bidraget upphörde, men kan också hänga samman med att barnkullarna fortsätter att växa.

– Det ställer större krav på kommunerna att bygga ut verksamheten i samma takt som det behövs, säger undervisningsråd Emma Wimmerstedt vid Skolverket.