Sjuhärad

Äldreboenden betygsätts av socialstyrelsen

Det är stora skillnader på äldreboendena i Sjuhärad. Det visar en sammanställning som socialstyrelsen gjort. Olika boenden jämförs i landet och dåligt betyg får boenden bland annat i Mark och Tranemo.

Den här veckan la socialstyrelsen ut den så kallade Äldreguiden,  som är en betygssättning av alla landets äldreboednen. Äldreguiden bygger på enkäter som Socialstyrelsen har skickat ut till ansvariga personer i kommuner, landsting, stadsdelar i de tre storstäderna och till äldreboenden. Såväl enskilt utförd som kommunalt utförd verksamhet ingår. Socialstyrelsen har ställt frågor inom 11 kvalitetsområden: tillgänglighet, delaktighet, personaltäthet, kompetens, kontinuitet, självständighet, mat, stöd till närstående, läkarmedverkan, ledning och uppföljning samt information. De ansvariga har svarat på en eller flera frågor inom varje kvalitetsområde.

Socialstyrelsen har också genomfört en granskning av kommunernas webbplatser. Man har bedömt hur lätt det är att hitta uppgifter om vården och omsorgen om äldre samt hur bra informationen om verksamheten är, särskilt för hemtjänst och äldreboende. Sedan har allt sammanställts och lagts ut på internet.

I Sjuhäradsbygden är skillnaderna stora, både mellan kommunerna och inom kommunerna. Ett exempel på hur komplicerad bilden är kan Kypegläntan i Borås vara. Det har fått låga värden på hur delaktiga de äldre är i vården, och det har låg personaltäthet men har istället toppresultat när det gäller hur självständigt de äldre har i sitt boende och möjligheten att leva självständigt. Även ledningsfunktionen på äldreboendet får toppbetyg.

Björkhaga äldreboende är ett annat exempel där det finns flera områden som får väldigt bra betyg men ett underbetyg när det gäller de anställdas kompetens. Klockaregården i Svenljunga får dock genomgåede dåliga betyg liksom Marks alla äldreboenden får genomgående dåliga betyg för de boendes delaktig i vården, dvs de kan inte påverka vården som de får, men ett boende fått toppbetyg i den kategorin och det är Kullabyn i Torestorp. I Tranemo exempelvis är det många boenden med låg personaltäthet, fyra boenden, som får det lägsta betyget. I Ulricehamn är det istället genomgående betydligt bättre betyg när det gäller personaltäthet.