"Många universitet är bra för landet"

Karlstads universitet tar nu allt tydligare ställning i debatten om de svenska lärosätenas framtid.

Karlstadsakademikerna är för flera stora universitet och mot högskoleverkets chef Anders Flodström som vill slå samman universitet för att höja kvaliteten på de som blir kvar. Enligt prorektor Gerd Lindgren behövs en mångfald av lärosäten för att främja nya idéer. De kan tänka sig nära samarbeten, men inga sammanslagningar. Det senaste inslaget i denna kampanj är en trycksak där universitetet översatt delar av en europeisk rapport som talar i samma riktning.