Anmälningar om barnmisshandel ökar

Antalet anmälningar om barnmisshandel har nästan tredubblats de senaste tio åren. I Jämtlands län gjordes 40 anmälningar 1997 och 111 under 2007, därutöver kommer ett ökande antal anmälningar om sexuella övergrepp.

Bara en anmälan av tio till att någon åtalas för barnmisshandel. De flesta klaras inte upp eller leder till att brott inte kan styrkas.

Ungefär var fjärde anmälan handlar om våld mellan barn under 15 år och då tar socialtjänsten över ärendet.

(statistikkälla: BRÅ)