Karlstad

Katter ska pigga upp på äldreboende

På äldreboendet Gunnern i Karlstad har de äldre fått sällskap av två katter. Förhoppningen är att djuren ska få de boende att må bättre.

Katterna Maja och Lisa kom till avdelningen Rosengården i förra veckan, och ska vara där under en försöksperiod på ett år. Det är ett politiskt beslut att det ska göras försök med djur på vårdboende. Under försöksåret ska man bland annat mäta om användandet av läkemedel förändras, och om försöket slår väl ut kan det bli aktuellt med djur på fler vårdboenden. Avdelningen Rosengården valdes ut eftersom varken boende eller anställda här är allergiska, men om det blir några problem avbryts försöket och katterna får ett nytt hem.