Dålig väg orsak till dödskrock mellan bussar

Dålig väg i kombination med för höga hastigheter och brister i bussbolagets säkerhet bidrog till sex människors död i bussolyckan i Uppland i februari förra året, det slår Statens haverikommission fast i sin utredning.

En 22-årig busschaufför på jämtländska KR-trafik körde en av de två bussar som krockade i Rasbo utanför Uppsala. Sex personer dog och ett tjugotal skadades.

Chauffören har åtalats för vållande till annans död men haverikommissionen har inte tagit ställning till hennes skuld vid olyckan.

-Samma sak kan hända andra chaufförer, när som helst. Vår uppgift är inte att peka ut enskilda personer utan att hitta fel på systemnivå. Våra rekommendationer riktas till myndigheter som har makt att ändra regelverket, säger Göran Rosvall.

Statens haverikommission slår fast att en rad brister bidrog till att den allvarliga olyckan kunde inträffa.

-Vår uppfattning är att de grundläggande orsakerna till olyckan är att vägen har för dålig standard i förhållande till högsta tillåtna hastighet, säger Göran Rosvall, ordförande för Statens haverikommission.

Kräver höjd säkerhet

Dessutom fanns brister i bussbolagets säkerhetsarbete. Riktlinjerna för busschaufförerna var motstridiga. Å ena sidan skulle de hålla tidtabellen. Å andra sidan skulle de tänka på säkerheten.

-Alla bussbolag bör ha särskilda anvisningar om att man ska sänka hastigheten när det är mörkt, krokigt och halt, säger Rosvall.

Nu kräver han att säkerhetstänkandet i branschen höjs, men också att hastighetsbegränsningarna sänks på liknande vägar.

-På en sådan här väg ska man inte köra i mer än 70 för att överleva en krock, säger han.

Hastigheten inte sänkt

Rosvall är starkt kritisk till att hastigheten på olycksvägen ännu inte har sänkts, trots att Vägverket också anser att den är för hög.

-Att vi inte har sänkt hastigheten beror på att ingen aktör ställer upp på att göra en så grov sänkning. Länsstyrelse, polis, näringsliv, kommuner - alla är emot en sänkning, säger Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör på Vägverket.

Precis som Rosvall är han av uppfattningen att liknande olyckor riskerar att ske igen, på en mängd liknande vägar runt om i landet.

-Vi kan räkna ut med förödande precision precis hur många som kommer att dö i år i trafiken och ungefär var. Det är väldigt skrämmande, särskilt när vi vet hur olyckorna skulle kunna förhindras, säger Tingvall.