Extrastort plus för Region Värmland

Region Värmland gick plus med drygt åtta miljoner kronor under senaste verksamhetsåret.

Sedan starten år 2001 har Region Värmland varje år redovisat ett överskott på mellan en och två miljoner kronor. Att de senaste årets vinst blir något större beror i huvudsak på en tillfällig ökning av statsbidraget till organisationen. Vi kan också berätta att Styrelsen för Region Värmland har beslutat att satsa närmare 1,5 miljoner kronor i ett innovationsprojekt med Karlstads universitet samt 750.000 kronor i ett logistikprojekt inom Vänerns näringslivsråd.