Tolv utsatta för asbest vid Cementa

Tolv personer har utsatts för asbest vid Cementas fabrik i Slite. De tolv renoverade en ugn i början av mars och började då riva i asbest.

Cementa kände inte till att det fanns asbest vid den 20 till 30 år gamla ugnen och ska nu undersöka om det giftiga byggnadsmaterialet finns på fler ställen.

Asbest är mycket farligt för hälsan och är förbjudet att använda sedan 1982.