Sparkrav på ÖP och LT

Sparkrav väntar tidningarna LT och ÖP. I det gemensamma bolaget Östersundstidningar AB ska de minska kostnaderna med åtta miljoner kronor och det ska ske samtidigt som man genomför en satsning på webben.

Enligt Östersundstidningarnas vd Göran Henriksson beror besparingarna på en vikande annonsmarknad och han säger att det kan bli aktuellt med personaluppsägningar.