Västra Götaland

Stor undersökning om allergi och astma

Nu startar Västsveriges största undersökning av hur många som är drabbade av astma och allergi. 30 000 brev har skickats ut.

Det är forskare på Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Akademin som ligger bakom undersökningen. 
30.000 brev och frågeformulär har skickats ut till slumpvis utvalda västsvenskar i den största inventeringen någonsin av astma och allergier.

– Det finns vissa tecken på att det här är håller på att stanna av, och det här är viktigt att veta för framtida planering av sjukvården, säger Jan Lötvall, professor på Göteborgs Universitet som leder forskningen.

Forskarna förväntar sig bland annat att undersökningen ska ge en bra bild av vilken normalfördelning som finns för olika typer av astma, och att man ska kunna uttyda hur många astmatiker Västra Götaland har om 10 till 20 år.

Peo Wenander
peo.wenander@sr.se