Borås

Revisorkritik mot SÄS

Västra Götalandsregionens revisorer riktar kritik mot en rad styrelser och nämnder, bland annat mot Södra Älvsborgs sjukhus.

Kåritiken gäller verksamheten förra året. Sjukhuset får kritik för att man använt eget kapital utan att ha fått klartecken från regionstyrelsen.

Trots kritiken beviljas samtliga nämnder och styrlsen ansvarsfrihet.