Överpris på elanslutning

Elbolaget Bergs Tingslags Elektriska debiterade för mycket för att ansluta en kund till elnätet i Bergs kommun. Det konstaterar Energimyndigheten, som efter att ha granskat ärendet nu prutar ner överpriset med nära 22.000 kronor.