Kulturministern vill inte kommentera SVT-nedläggning

I går kom beskedet att Sveriges Television lägger hela den så kallade allmänproduktionen i Norrköping. Ett 70-tal tjänster ska bort och program som Fråga doktorn och Vi i Femman kommer i framtiden att göras på andra orter i landet. Men kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth ville inte kommentera SVT:s beslut att banta verksamheten.

När kulturministern får frågan hur hon ser på nedläggningen tycker hon sig inte ha möjlighet att kommentera.
– Jag tror att SVT:s styrelse och ledning tycker att jag inte ska kommentera detta. De vill ha ett fritt uppdrag, och det ska de ha också. Lika lite som att de vill att vi ska finansiera SVT genom statsbudgeten, lika lite vill de att vi ska lägga oss i den här frågan.

Finns det en risk att mångfalden med många produktionsorter , försvinner och att allt mer koncentreras i Stockholm.
Det kan jag inte svara på. Det finns ett väldigt tydligt reglerat hur mycket som ska produceras utanför Stockholm. Nu kom det här förslaget idag, och jag har inte hunnit se det, och jag vill inte kommentera enskilda delar.

Viktor Levander
viktor.levander@sr.se