Lycksele

Kd motsätter sig skolplaner

Kristdemokraterna i Lycksele vill behålla Knaftens skola. Partiet motsätter sig också den planerade flytten av sjätteklassarna till Finnbackskolan.

Inga fler byskolor ska läggas ned, anser partiet, som motsätter sig det mesta i förslaget till strukturplan för skolorna som diskuteras nu i Lycksele.

Kristdemokraterna vill inte heller flytta årskurs 6 i tätorten till Finnbackskolan som skulle bli en 6 till 9 skola. Istället tror partiet att det billigaste blir att återgå till den gamla ordningen, när alla elever från 7:an till 9:an gick på Finnbacken.