Varghatare bör inte få vapenlicens

Överåklagaren Sven-Erik Alhem vill att de jägare som är varghatarna ska få sin vapenlicens indragen.
Han anser att jägare som öppet förespråkar att vargen ska utrotas, har förverkat sitt förtroende som vapeninnehavare.