Gävleborg

Fler drogtester att vänta för landstingsanställda

Slumpmässiga drogtester bland anställda är numera en vedertagen metod hos hälften av länets största arbetsgivare, kommunerna borträknade. Det visar Radio Gävleborgs kartläggning.

Vanligast är det inom industrin, men Landstinget, den största arbetsgivaren, har inte samma lagstadgade möjligheter att testa sin personal oannonserat.

Trots den offentliga sektorns begränsade möjligheter till slumpmässiga drogtester genomförs sådana i viss mån inom Landstinget Gävleborg. Ambulanspersonalen testas, och under våren införs också slumpmässiga drogtester på akuten.

Lanstingets personaldirektör Margareta Petrusson är öppen inför möjligheten att införa metoden inom fler av landstingets verksamheter.

- Men det är inte det viktigaste, säger hon, däremot tror jag att vi kommer att få se mer av till exempel alkolås i våra leasingbilar. Det kommer att bli mer naturligt att i vissa lägen göra tester, säger Margareta Petrusson, och fortsätter:

- Men jag ser inte heller det som den stora nyckeln, utan det är betydligt viktigare att vi har chefer som bryr sig, och som har lärt sig att se och hantera tecken på missbruk.

Alkohol- och drogberoende slår blint i samhället och drabbar såväl industriarbetare som vårdpersonal. Inom industrin utsätter en påverkad medarbetare både sig själv och sina arbetskamrater för risker.

Inom vården drabbas dessutom sjuka människor om personalen är berusad.

- Därför är det här extra viktigt inom landstinget, säger Margareta Petrusson.

- Och jag tror att också att vi har hjälp av att vår personal är relativt kunnig i de här frågorna, och man reagerar när arbetskamrater visar tecken på problem.