Räddningsverket

Myndighetsledningen bör ligga i Karlstad

Krisberedskapsmyndighetens ledning bör placeras i Karlstad. Det skriver de värmländska socialdemokratiska riksdagsledamöterna i en gemensam motion.

Ledningens möjligheter att leda verksamheten undermineras kraftigt om den placeras i Stockholm, 30 mil från kärnverksamheten, skriver riksdagsledamöterna. Och de uttrycker en oro över att kompetens går förlorad om alltför stora besparingar görs vid bildandet av den nya myndigheten.
Motionärerna anser också att regeringen borde ha låtit riksdagen fatta beslut i frågan.