SKÅRE

Gården på förskolan farlig för barn

Gården på Skåre herrgårds förskola måste rustas upp. Det säger förskolans rektor, som är orolig att barn ska skada sig. Nu har han gjort en riskanmälan till kommunen.

Det handlar bland annat om djupa gropar, brunnslock som sticker upp, rostiga lekredskap och vassa stenar.
Enligt rektorn måste bristerna åtgärdas omedelbart.