Bra på utbildning i alkoholfrågor

Landstinget i Värmland är bra på att utbilda sin personal i alkoholfrågor. 70 procent av vårdcentralerna har utbildat sin personal i att upptäcka om patienterna dricker för mycket.

Riksgenomsnittet ligger på 51%.
Bäst är Västerbotten med 94%.

(not: 30 vårdcentraler i Värmland hade svarat på enkäten från Socialstyrelsen)