30-gräns runt bussar kan bli standard

Det kan bli förbjudet att köra snabbare än 30 kilometer i timmen förbi bussar. Efter ett försök med 30-gräns i Linköping och Örnsköldsvik överväger nu Vägverket att begära en lagändring så att reglerna kan permanentas.

– Trafiken lugnar ner sig lite just när man stannar vid hållplatserna och man har den blinkande 30-skylten på, säger Margareta Wång, en av de bussförare som deltagit i försöket i Linköping.

Märker du en skillnad?

– Ja, det märks lite grann. Vissa struntar ju i det, men överlag så är det ändå en liten dämpning, vilket är väldigt bra för dem som tänker gå över vägen.

Det var efter flera olyckor kring skolskjutsar som Vägverket började utreda hur man kan få ner hastigheterna kring bussar som stannat på en hållplats. Försöket på några sträckor utanför Linköping och i Örnsköldsvik innebär att bussarna utrustats med 30-skyltar som tänds när bussen stannar.

De första mätningarna visar att medelhastigheten sjunkit betydligt, även om det fortfarande förekommer höga farter. Andreas Green, som leder Vägverkets försök är mycket nöjd så här långt.

– Det vi ser är att det fallit väldigt, väldigt väl ut. Man har sänkt hastigheterna och är på väg ner mot den lagstadgade 30-gränsen. Framför allt är man väldigt positiv till att det är en lagstadgad gräns och inte en rekommendation.

Har det haft någon betydelse för säkerheten?

– Det har det med all säkerhet. Det är ju så att med en lägre hastighet förbi busshållplatserna blir det också säkrare och tryggare, så där vet vi att det har haft stor betydelse.

Försöket pågår fram till sommaren, men redan nu anser Vägverket att det varit så lyckat att man bör fortsätta på något sätt. Även om det finns en del praktiska problem att lösa så är inte Andreas Green främmande för att tvingande 30-skyltar införs på bussar, framför allt vid skolskjutsar över hela landet.

– Det här ska rapporteras till regeringen och regeringen ska ta ställning till vad man väljer att göra. Men det är nog inte helt omöjligt att det blir en generell 30-gräns förbi bussar.

En av frågorna som återstår att lösa är om 30-gränsen ska gälla bara vid skolskjutsar eller även vid vanlig linjetrafik och om det behövs en skylt eller om den stillastående bussen i sig betyder max 30.

Men Margareta Wång som nu prövat skylten i några månader är även hon positiv till en fortsättning.

– Ja, det är nog bra. Förhoppningsvis blir man nog observant. Om någonting blinkar kan det vara så att man tänker till lite mer så att man släpper lite på gasen och att det lugnar ner sig.

Daniel Rundqvist
daniel.rundqvist@sr.se

Lana Brunell, SR Östergötland
lana.brunell@sr.se